Giới Thiệu Tính Năng Viễn Chinh Liên Server

Hồi Đáo Tam Quốc > Cẩm nang > Giới Thiệu Tính Năng Viễn Chinh Liên Server

Hướng dẫn ra trận

 • Đạt cấp 69 mở tính năng hoạt động.
 • Chỉ có tướng bậc 1 hoặc cấp 30 trở lên, tướng tím mới có thể dùng Viễn Chinh.
 • Trong Chiến Trường Liên SV, chỉ có thuộc tính và kỹ năng võ tướng mới hữu hiệu.
 • Chỉ cần xuất hiện trogn danh sachscos thể  xuất trận, là có thể kích hoạt võ tướng duyên phận.
 • Nhấn nút ra trận nhanh, nút tự động ra trận sẽ đưa võ tướng có chiến lực cao nhất ra trận.
 • Nhấn nút rời trận nhanh tự động đưa võ tướng rời trận.
 • Mỗi ngày có thể reset lại số ải đã vượt qua 1 lần.

Thông Tin Viễn Chinh

 • Nhấn Cờ Đỏ bắt đầu Viễn Chinh
 • Trong quá trình Viễn Chinh HP của hai phe địch ta sẽ không reset.
 • Võ tướng đã tử trận không được hồi phục.
 • Nếu chiến đấu quá giờ, tính khiêu chiến thất bại.
 • Người chơi mỗi ngày có thể tham dự 1 lần viễn chinh.
 • Người chơi chiến thắng 1 đợt địch đều được mở rương, nhận nhiều quà.

2

Phần Thưởng

 • Sau mỗi lần qua ải người chơi có thể mở rương để nhận Viễn Chinh Lệnh.
 • Dùng Viễn Chinh Lệnh để đổi Rương Phụ Ma và chìa khoá để nhận được nguyên liệu để  Phụ Ma Trang bị.

3

Shop Hổ Trợ

 • Mỗi lần qua ải sẽ được số sao 1 sao là 10 điểm Viễn Chinh.
 • Dùng tích điểm để đổi vật phẩm hổ trợ mang lại lợi ích khi qua ải.
 • Khi reset ải Viễn Chinh cũng sẽ reset điểm.

4

Hồi Đáo Tam Quốc

Tin tức liên quan