Hệ Thống Phó Bản

Hồi Đáo Tam Quốc > Cẩm nang > Hệ Thống Phó Bản

Phó Bản

hoidaotamquoc- pho ban 1

Phó bản là hệ thống hỗ trợ người chơi có thể kiếm thêm được nhiều vật phẩm, trang bị, EXP.

hoidaotamquoc- pho ban 2

Mỗi chương sẽ có nhiều phụ bản, và cũng có rất nhiều chương để người chơi tham gia.

hoidaotamquoc- pho ban 3

Hồi Đáo Tam Quốc

Tin tức liên quan