Hệ Thống Phụ Bản Tinh Anh

Hồi Đáo Tam Quốc > Cẩm nang > Hệ Thống Phụ Bản Tinh Anh

Tương tự Phu Bản Cốt Truyện, người chơi cần vượt qua từng ải để qua Chương mới.

Phần thưởng tại Phụ Bản Tinh Anh bao gồm Chiến Mã, Binh Thư, Võ Tướng Hồn (thu thập đủ 30 mảnh sẽ nhận được Võ Tướng).

Người chơi có thể càn quét những Phụ Bản Tinh Anh đã vượt qua trước đó.

hoidaotamquoc- phu ban tinh anh

Hồi Đáo Tam Quốc

Tin tức liên quan