Hệ Thống Trang Bị

Hồi Đáo Tam Quốc > Cẩm nang > Hệ Thống Trang Bị

Hệ thống Trang Bị chia ra nhiều tính năng độc đáo khác nhau.

Cường Hóa

hoidaotamquoc-trang bi 1

Cường hóa trang bị của Võ Tướng đang sử dụng để tăng lực chiến cho nhân vật.

Cướng hóa tiêu tốn bạc.

Nâng Bậc

hoidaotamquoc-trang bi 2

Tính  năng dùng để nâng cấp độ trang bị.

Sau khi nâng cấp sẽ tăng giá trị cường hoá và thuộc tính.

Cần đủ nguyên liệu và yều cầu cấp bậc của Thiết Tượng Phô mới có thể tiến hành nâng bậc.

Thần Chú

hoidaotamquoc-trang bi 3

Tính năng nhằm tăng thuộc tính Trang bị lên cao.

Tăng trang bị từ Sử Thi lên Truyền Thuyết và tăng thuộc tính trang bị.

Cần có đủ nguyên liệu và điều kiện cấp của Thiết Tượng Phô hiện tại của người chơi.

Khảm

hoidaotamquoc-trang bi 4

Khảm Ngọc vào trang bị nhằm tăng cao thuộc tính.

Gồm nhiều loại Ngọc Thạch khác nhau và thuộc tính khác nhau.

Mỗi trang bị có tối đa 8 lỗ khảm tuỳ vào cấp độ của Trang bị sẽ mở số lỗ khảm tương ứng.

Hợp

hoidaotamquoc-trang bi 5

Hợp thành Ngọc Thạch lên cấp độ cao hơn nhằm gia tăng thuộc tính nhận được khi khảm Thạch. Cần 3 Ngọc Thạch cùng loại để có thể hợp thành Ngọc Thạch cấp độ tiếp theo.

Phong Linh

hoidaotamquoc-trang bi 6

Tính năng gia tăng thuộc tính theo cấp độ và %.

Tuỳ cấp độ % cộng thêm của thuộc tính càng cao.

Cần tiêu hao Phong Linh Thạch làm nguyên liệu.

Bảo Vật Cường Hóa

hoidaotamquoc-trang bi 7

Tính năng cường hoá Bảo vật nhằm tăng thuộc tính nhân được khi trang bị.

Cần có nguyên liệu là các bảo vật khác.

Mỗi cấp độ cường hoá thuộc tính cộng vào tăng dần.

Phù Ma

hoidaotamquoc-trang bi 8

Gia tăng thuộc tính của Trang Bị sau khi sử dụng.

Tăng thuộc tính theo tỉ lệ %.

Cần có Phù ma thạch làm nguyên liệu.

Phù Ma thạch có thể mua tại shop hoặc nhận được qua các sự kiện.

Hồi Đáo Tam Quốc

Tin tức liên quan