Hệ Thống Tửu Quán

Hồi Đáo Tam Quốc > Cẩm nang > Hệ Thống Tửu Quán

Nhận được nhiều võ tướng sau khi chiêu mộ

Chiêu mộ Chiến Tướng:

 • Có thể nhận được Tướng Trắng, Lục, Lam, Tím, Vàng, Cam.
 • Tiêu hao Sơ Cấp Chiêu mộ Lênh để chiêu mộ 1 lần.
 • Miễn phí sau 8h.

Chiêu mộ Lương Tướng:

 • Có thể nhận được Tướng Lam, Tím, Vàng, Cam.
 • Phí chiêu mộ 1 lần là 79 Nguyên Bảo, có thể dùng
 • Miễn phí chiêu mộ sau 24h.

Chiêu mộ Thần Tướng:

 • Có thể nhận được Tướng Tím, Vàng, Cam.
 • Phí Chiêu mộ 298 Nguyên Bảo có thể dùng……
 • Miễn phí chiêu mộ sau 48h hoặc sau 10 lần chiêu mộ.
 • Chiêu mộ 10 lần liên tiếp tốn 2980 Nguyên Bảo Được tặng thêm 1 thẻ Võ Tướng.

Có thể dùng lênh các lênh bài đăc biệt để thay thế nguyên bảo và thời gian CD của chiêu mộ.

 • Sơ Cấp Chiêu mộ Lệnh.
 • Trung Cấp Chiêu mộ lệnh.
 • Đỉnh Cấp Chiêu mộ Lệnh.

hoidaotamquoc-tuu quan

Hồi Đáo Tam Quốc

Tin tức liên quan