Hệ Thống Võ Tướng

Hồi Đáo Tam Quốc > Cẩm nang > Hệ Thống Võ Tướng

Cung cấp cho người chơi khả năng tăng lực chiến cho tất cả tướng của mình thông qua các tính năng Cường hoá, Nâng Cấp, Nuốt, Bồi Dưỡng, Luyện Hoá, Hồi Sinh.

Cường Hóa

hoidaotamquoc-vo tuong 1

Nâng cấp độ của tướng ra trận cần có đủ tướng hồn và bạc để thăng cấp (giới hạn lv với chủ tướng).

Nuốt

hoidaotamquoc-vo tuong 2

Tăng cấp đọ Võ tướng  khi nuốt các Võ tướng khác.

Tiến Bậc

hoidaotamquoc-vo tuong 3

Nâng bậc  của võ tướng theo mức tăng dần, giúp tăng lực chiến, thuộc tính, hình ảnh ( tính năng tăng lực chiến).

Cần đủ Tiến Bậc Đan yêu cầu để có thể tiến bậc.

  • Khi đạt mức 4 lên 5 cần 1 Võ Tướng giống như vậy làm nguyên liệu.
  • Khi đạt mức 5 lên 6 cần 2 Võ Tướng giống như vậy làm nguyên liệu.
  • Khi đạt mức 6 lên 7 cần 4 Võ Tướng giống như vậy làm nguyên liệu.
  • Vượt mức  7 Võ Tướng đạt Bậc Thần.

Bồi Dưỡng

Võ Tướng cần đạt cấp 30 hoặc đạt Tiến bậc +1 sẽ nhận điểm Tiềm Lực và có thể Bồi Dưỡng.

Mỗi lần bồi dưỡng tiêu hao 5 Bồi Dưỡng Đan.

Bồi Dưỡng tỉ mỉ có thể nhân gấp đôi hiệu quả.

Bồi  Dưỡng có thể điều chỉnh thuộc tính cơ bản của Võ Tướng và có thể  chuyển hoá điểm Tiềm Lực thành  thuộc  tính cơ  bản. Sau khi nhấn Bồi Dưỡng có thể xem qua điểm thuộc tính hiệu quả bồi dưỡng. sau đó nhấn Đổi nhận thuộc tính bồi dưỡng. Người chơi có thể bồi dưỡng bằng Vàng để tăng thêm thuộc tính nhận được.Dùng 1 lần hoặc liên tiếp 10 lần.

hoidaotamquoc-vo tuong 4

Luyện Hóa

hoidaotamquoc-vo tuong 5

Chỉ có thể Luyện hoá Võ Tướng chưa Tiến Bậc của phẩm chất Tím và Vàng.

Võ tướng sau khi Luyện Hoá  có thể nhận tất cả cường hoá và phí bồi dưỡng của võ tướng này và nhận được Hồn Ngọc.

Sau khi luyện hoá võ tướng sẽ biến mất.

Mỗi lần nhiều nhất có thể luyện hoá tối đa 4 võ tướng.

Hồn Ngọc sao khi luyện hoá có thể dung  đổi vật phẩm khác tại giao diện đổi hồn ngọc

hoidaotamquoc-vo tuong 5

Shop Hồn Ngọc

hoidaotamquoc-vo tuong 7

Shop hồn ngọc tự làm mới ở mốc thời gian nhất định :8h 12h 16h 20h.

Người chơi có thể làm mới vật phẩm (cần 20v cho 1 lần làm mới).

Trùng Sinh

hoidaotamquoc-vo tuong 8

Chỉ được Trùng Sinh võ tướng Tím hoặc Vàng, cường hoá Võ tướng cấp 1 trở lên và sau khi hồi sinh trả lại tất cả phí (Tiến Bậc Đan trả lại 80%). Sau khi Trùng Sinh  Võ Tướng cấp bậc sẽ hồi phục cấp bậc là 0, cấp cường hoá là 1. Mỗi lần Trùng Sinh cần Nguyên Bảo nhất định.

Hồi Đáo Tam Quốc

Tin tức liên quan