23/11 Nạp Đơn Mỗi Ngày

Hồi Đáo Tam Quốc > Thường Sơn Triệu Long > 23/11 Nạp Đơn Mỗi Ngày

Thân gửi các Tướng Quân,

Nằm trong chuỗi sự kiện chào đón các chư vị tham gia thế giới Tam Quốc, Hồi Đáo Tam Quốc xin khai mở sự kiện Nạp Đơn Mỗi Ngày với những phần thưởng hấp dẫn dành cho các chư vị.

Thời gian

14:00 Ngày 23/11

Đối Tượng

Tất cả các máy chủ.

Nội Dung

Trong thời gian sự kiện Nạp Đúng Mệnh Giá theo các mốc nhận quà tương ứng

Nhận đúng gói quà khi Nạp Đúng Mệnh Giá (không cộng dồn)

mỗi gói quà chỉ nhận được 1 lần mỗi ngày.

Sau 00:00 mức nạp và quà sẽ được làm mới

Lưu ý : Các sự kiện nạp thẻ hằng ngày, nạp đơn sẽ không tính sự kiện KM 50% thẻ nạp đầu tiên. Chỉ nhận quà trên mệnh giá nạp chính.

Phần Thưởng

Nạp đơn Thưởng
500 Vàng Đỉnh cấp chiêu mộ lệnh*4
Thẻ 10 Vạn Bạc*10
Cực Phẩm Quân Lệnh Rương*2
Bồi dưỡng đan*18
Tiến Bậc Đan*38
Bảo thạch rương cấp 6*1
Bạch Ngân Đặc Huệ Rương*4
HP  Thư*28
Kháng Bạo  Thư*28
1000 Vàng Võ Tướng Toái Phiến Hào Hoa Rương*20
Tinh·Tướng Hồn Rương*10
Xoát Tân Lệnh*2
Thần Dực Vũ*28
Huyền Thưởng Kim Phù*3
Bảo thạch rương cấp 6*3
Bạch Ngân Đặc Huệ Rương*10
Bạo Kích  Thư*58
Phá Kích  Thư *58
2000 Vàng Đỉnh Cấp Chiêu Mộ Lệnh*10
Đế Vương Quân Lệnh Rương*7
Ngự Linh Đan*48
Linh Thú Tiên Quả*48
Rương Bảo thạch cấp 6*7
Bảo Thuyền Lệnh*4
Phi Thăng exp đan*6
Thần Sủng Bách Rương*7
Công Kích  Thư *288
HP  Thư *288
5000 Vàng Sinh Mệnh Thư*158
Phản kích thư*158
Thần Dực Vũ*158
Kim Sắc Mệnh Phù rương*10
Rương Bảo Thạch Cấp 6*10
Tướng Quân Lệnh*48
Phi Thăng exp đan*12
Thần Sủng Bách Rương*20
Kháng Bạo  Thư *488
Phản Kích  Thư *488
10,000 Vàng Công Kích Thư*388
Bạo Kích Thư*388
Thần Dực Vũ*588
Linh Thú Tiên Quả*588
Kinh Hỷ Bảo Thạch Tương*8
Thần Sủng Bách Rương*25
Phi Thăng EXP đan*20
Kim Sắc Mệnh phù rương*8
Hạnh Vận Nguyên Rương*12
Công Kích  Thư*888
Bạo Kích  Thư*888
Võ Tướng Tạp Hiếm*3

Hồi Đáo Tam Quốc