Kim Tướng Gia Cát Lượng

Hồi Đáo Tam Quốc > Thường Sơn Triệu Long > Kim Tướng Gia Cát Lượng

Thân gửi các Tướng Quân,

Nằm trong chuỗi sự kiện chào đón các chư vị tham gia thế giới Tam Quốc, Hồi Đáo Tam Quốc xin khai mở sự kiện Kim Tướng Gia Cát Lượng với những phần thưởng hấp dẫn dành cho các chư vị.

Thời gian:

Bắt đầu: 10H00 30/07

Kết Thúc: 23H59 01/08.

Đối tượng:

Máy chủ mới

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện chiêu mộ nhận Thần tướng

thantuong

Phần thưởng

 

Hồi Đáo Tam Quốc