Nạp Hoàn Trả

Hồi Đáo Tam Quốc > Thường Sơn Triệu Long > Nạp Hoàn Trả

Thân gửi các Tướng Quân,

Nằm trong chuỗi sự kiện chào đón các chư vị tham gia thế giới Tam Quốc, Hồi Đáo Tam Quốc xin khai mở sự kiện Nạp Hoàn Trả với những phần thưởng hấp dẫn dành cho các chư vị.

Thời Gian

Từ 14:00 06/10/2016 – 23:59 19/10/2016

Đối Tượng

Các máy chủ mở sau 7 ngày

Nội dung

Thời gia diễn ra sự kiện, nạp đủ số Vàng nhận được phần thưởng tương ứng.

22

Phần Thưởng

Lượng Vàng Phần Thưởng
500 Tiến Bậc Đan*1000
Đại Quân Lệnh Rương*10
Cảnh Kỹ Phù*4
Thẻ 10 Vạn Bạc*5
Huyền Thưởng Kim Phù*8
2000 Trương Phi Rương*2

Thần Dực Vũ*88

Đỉnh Cấp Chiêu Mộ Lệnh*5

Bảo Thuyền Lệnh*3

Tiến Bậc Đan*500

5000 Hoa Đà Rương*2
Kim Hồng Dực*1
Tiến Bậc Đan*2000,
Kim Sắc Mệnh Phù Rương*10
EXP Kim Thư*48
Kinh Nghiệm Kim Mã*48
10000 Tư Mã Ý Rương*2
Tiến Bậc Đan*2000,
Truyền Thuyết Tướng Hồn Rương*30,
Thần Dực Vũ*888,
Ngự Linh Đan*888,
Kinh Hỉ Bảo Thạch Tương*35
Trấn Hồn Dực*1
20000 Trấn Hồn Dực*1
Quách Gia Rương*2
Kim Sắc Bảo Mã Rương*14,
Linh Thú Tiên Quả*1288,
Thần Dực Vũ*1288,
Hủy Thiên Diệt Địa Mệnh Phù Lễ Bao*6,
Phụ Ma Thạch*588,
Thần Dực Linh*58
50000 Huyền Vũ Rương*1
Tả Từ Rương*2
Bồi Dưỡng Đan*600,
Tiến Bậc Đan*10000,
Thẻ 20 Vạn Bạc*100,
Ngự Linh Đan*1888,
Bảo Thạch Rương Cấp 6*78
Huyền Thưởng Kim Phù*78,
Thần Dực Linh*120
100000 Chu Du Rương*2
Xích Kim Dực*1
Bảo Thạch Phong Linh Thạch*4500
Linh Thú Tiên Quả*5888
Vô Song Võ Tướng Tạp*2
Truyền thuyết tướng hồn rương*58
Thần Dực Vũ*5888
Kim Sắc Mệnh Phù Rương*28
Võ tướng tạp hiếm*5
200000 Hạ Hầu Uyên Rương*2

Công Kích Thư*8000

Bạo Kích Thư*5000

Hồn Ngọc Tạp*18
Thần Dực Vũ*8888
Linh Thú Tiên Quả*8888
Ngự Linh Đan*8888
Võ tướng tạp hiếm*8
Chí tôn bảo vật rương*7
Vô Song Võ Tướng Tạp*12

 

Hồi Đáo Tam Quốc