Đặc Quyền VIP

Hồi Đáo Tam Quốc > Tin tức > Đặc Quyền VIP

Thân gửi Tướng Quân

Hệ thống VIP biểu trưng cho sự ghi nhận những đóng góp của người chơi đối với thế giới Hồi Đáo.
Chia làm 10 Cấp VIP. Ở mỗi cấp VIP người chơi sẽ nhận thêm nhiều đặc quyền và quà tặng. Chỉ cần người chơi nạp thẻ đủ mức quy định thì sẽ đạt được VIP cấp độ tương ứng. Người chơi có thể xem thêm thông tin tại giao diện VIP.

Mỗi cấp độ VIP sẽ được nhận quà khi đạt mốc VIP đó. Ngoài ra mỗi ngày người chơi sẽ nhận thêm quà.

Đặc Quyền VIP

Cấp VIP Đặc Quyền
VIP 1 1. Có thể mua mua gói VIP 1 đặc biệt.
2. Có thể nhận quà VIP tương ứng.
3. Số lần Tụ Bảo tăng đến 10 lần.
4. Giới hạn Quân Lệnh tăng đến 32.
5. Nhận thưởng VIP mỗi ngày.
6. Danh hiệu VIP trên Bảng Xếp Hạng.
7. Tự động điểm danh khi đăng nhập.
8. Mỗi ngày mua Quân Lệnh 1 lần.
9. Làm mới Shop Thần Bí 20 lần.
VIP 2 1. Có thể mua mua gói VIP 2 đặc biệt.
2. Đấu Trường không thời gian chờ.
3. Miễn phí tăng tốc càn quét.
4. Mở tính năng dùng Vàng đổi NV Huyền Thưởng.
5. Cường hoá không cần phải chờ.
6. Có thể nhận quà VIP tương ứng.
7. Số lần Tụ Bảo tăng đến 20 lần.
8. Giới hạn Quân Lệnh tăng đến 35.
9. Mỗi ngày mua Quân Lệnh 2 lần.
10. Tất cả đăc quyền VIP 1.
VIP 3 1. Có thể mua mua gói VIP 3 đặc biệt.
2. Đội Kiến Trúc +1.
3. Kết thúc nhanh Đấu Trường.
4. Giới hạn Quân Lệnh tăng đến 38.
5. Số lần Tụ Bảo tăng đến 40 lần.
6. Mỗi ngày mua Quân Lệnh 3 lần.
7. Làm mới Shop Thần Bí 40 lần.
8. Tất cả đặc quyền VIP 2.
VIP 4 1. Có thể mua mua gói VIP 4 đặc biệt.
2. Mở càn quét Thông Thiên Tháp.
3. Hoàn thành ngay NV Huyền Thưởng.
4. Có thể sử dụng Loa.
5. Giới hạn Quân Lệnh tăng đến 40.
6. Số lần Tụ Bảo tăng đến 60 lần.
7. Mỗi ngày mua Quân Lệnh 4 lần.
8. Làm mới Shop Thần Bí 50 lần.
9. Tất cả đặc quyền VIP 3.
VIP 5 1. Có thể mua mua gói VIP 5 đặc biệt.
2. Mở tính năng Quan Tinh nhanh.
3. Giới hạn Quân Lệnh tăng đến 42.
4. Số lần Tụ Bảo tăng đến 80 lần.
5. Mỗi ngày mua Quân Lệnh 5 lần.
6. Làm mới Shop Thần Bí 60 lần.
7. Hải Vận kết thúc chiến đấu nhanh.
8. Trục Lộc Trung Nguyên kết thúc chiến đấu nhanh.
9. Đấu Địa Chủ kết thúc chiến đấu nhanh.
10. Tất cả đặc quyền VIP 4
VIP 6 1. Có thể mua mua gói VIP 6 đặc biệt.
2. Tự động đánh Boss Thế Giới.
3. Giới hạn Quân Lệnh tăng đến 45.
4. Số lần Tụ Bảo tăng đến 100 lần.
5. Mỗi ngày mua Quân Lệnh 6 lần.
6. Làm mới Shop Thần Bí 70 lần.
7. Mở Huyền Thưởng nhanh.
8. Tất cả đặc quyền VIP 5.
VIP 7 1. Có thể mua mua gói VIP 7 đặc biệt.
2. Tăng 5% tỉ lệ bạo kích cường hoá.
3. Giới hạn Quân Lệnh tăng đến 48.
4. Số lần Tụ Bảo tăng đến 120 lần.
5. Mỗi ngày mua Quân Lệnh 7 lần.
6. Làm mới Shop Thần Bí 80 lần..
7. Tất cả đặc quyền VIP 6.
VIP 8 1. Có thể mua mua gói VIP 8 đặc biệt.
2. Tăng 10% tỉ lệ bạo kích cường hoá.
3. Giới hạn Quân Lệnh tăng đến 50.
4. Số lần Tụ Bảo tăng đến 150 lần.
5. Mỗi ngày mua Quân Lệnh 8 lần.
6. Mở cổ vũ Boss Thế Giới.
7. Làm mới Shop Thần Bí 90 lần..
8. Mở vĩnh viển Shop Thần Bí.
9. Tất cả đặc quyền VIP 7.
VIP 9 1. Có thể mua mua gói VIP 9 đặc biệt.
2. Tăng 15% tỉ lệ bạo kích cường hoá.
3. Giới hạn Quân Lệnh tăng đến 52.
4. Số lần Tụ Bảo tăng đến 200 lần.
5. Mỗi ngày mua Quân Lệnh 9 lần.
6. Làm mới Shop Thần Bí 100 lần..
7. Mở vĩnh viển Shop Thần Bí.
8. Tất cả đặc quyền VIP 8.
VIP 10 1. Có thể mua mua gói VIP 10 đặc biệt.
2. Tăng 20% tỉ lệ bạo kích cường hoá.
3. Giới hạn Quân Lệnh tăng đến 55.
4. Số lần Tụ Bảo tăng đến 200 lần.
5. Mỗi ngày mua Quân Lệnh 10 lần.
6. Làm mới Shop Thần Bí 150 lần..
7. Mở vĩnh viển Shop Thần Bí.
8. Tất cả đặc quyền VIP 8.

Hồi Đáo Tam Quốc

Tin tức liên quan