Thông Báo Liên Thông S1-S10 & S11-S20 & S21-S25

Hồi Đáo Tam Quốc > Tin tức > Thông Báo Liên Thông S1-S10 & S11-S20 & S21-S25

Các vị chủ công thân mến
Để người chơi của Hồi Đáo Tam Quốc có một sự trải nghiệm toàn diện và tốt hơn, như các thú vui và khiêu chiến, kết bạn với nhiều bạn bè đồng đạo hơn trong game. Qua quá trình xem xét tổng hợp ý kiến chân thành của các chủ công nên chúng tôi tiến hành hợp server.

Thời gian: 14:00 – 16:00 13/07

Phạm vi: S1-S10 & S11-S20 & S21-S25

Lưu ý:

  1. Kịp thời nhận thưởng ở “Trung tâm nhận thưởng”, sau khi hợp server thì phần thưởng sẽ bị xoá
  2. Hai server hợp lại với nhau trong tuần này sẽ không mở Liên Đấu Tranh Bá
  3.  Sau khi hợp server sẽ xoá những tài khoản V0, LV45 trở xuống và trong 14 ngày vẫn chưa đăng nhập (thoả 3 điều kiện này). Nếu những tài khoản Quân Đoàn Trưởng đồng thời thoả 3 điều kiện này sẽ không bị xoá
  1. Hai tiếng trước khi hợp server không nên tham gia các hoạt động như Hải Vận, Trục Lộc Trung Nguyên, Viễn Chinh… Khi hợp server sẽ xoá thông tin của các hệ thống trên.

Gói Quà Liên Thông

Sau khi kết thúc hợp server sẽ nhận được gói quà Liên Thông cho tất cả người chơi trên S1-25 qua hệ thống Thư.

Quà hỗ trợ trước liên thông cho các máy chủ được phát lúc 11:00 13/7

Hỗ trợ trước liên thông S1-10 Số lương
Cẩm Nang Hạp Tử(cao Cấp) 10
Tiến Bậc Đan 500
Bồi Dưỡng Đan 10
Ưu·Tướng Hồn Rương 10
Tiểu Quân Lệnh Rương 20
Đỉnh Cấp Chiêu Mộ Lệnh 2
Phi Thăng EXP đan*10 10

 

Hỗ trợ trước liên thông S11, s20 Số lương
Cẩm Nang Hạp Tử(cao Cấp) 15
Tiến Bậc Đan 1000
Bồi Dưỡng Đan 20
Ưu·Tướng Hồn Rương 25
Tiểu Quân Lệnh Rương 50
Đỉnh Cấp Chiêu Mộ Lệnh 5
Phi Thăng EXP đan 20

 

Hỗ trợ trước liên thông S21, s25 Số lương
Cẩm Nang Hạp Tử(cao Cấp) 20
Tiến Bậc Đan 1500
Bồi Dưỡng Đan 30
Ưu·Tướng Hồn Rương 35
Tiểu Quân Lệnh Rương 70
Đỉnh Cấp Chiêu Mộ Lệnh 10
Phi Thăng EXP đan 30

Quy tắc Liên Thông

I.Đăng Nhập

Sau khi hợp server, cổng vào các server không hợp lại, nếu bạn đã tạo nhiều nhân vật ở S1 đến S10 hay ở nhiều các server khác. Sau khi hợp server, bạn đăng nhập từ server nào thì dùng nhân vật của server đó.

Sau khi hợp server, nhân vật sẽ không thay đổi đối với UID tương ứng server đó; các thông tin khác của nhân vật cũng không thay đổi, bạn không cần lo lắng (LV45 trở xuống, 14 ngày chưa đăng nhập, tài khoản V0 sẽ bị xoá).

II.Cách Ưu Hoá Đấu Trường:

Sau khi hợp server, số lần Đấu Trường của nhân vật vốn có sẽ không thiết lặp lại

Sau khi hợp server, dựa vào xếp hạng server cũ và xếp hạng các server khác mà so sánh Chiếu đấu lực, người có xếp hạng Chiến đấu lực cao thì ưu tiên
(vd Hạng 1 Đấu trường S1-S10 sẽ căn cứ vào hạng 1-5 bảng xếp hạng chiến đấu lực).

III. Cách Ưu Hoá Qua Ải Trảm Tướng

Xoá ghi nhớ lần đầu hạ gục.

Hạ gục tuyệt nhất sau khi hợp server sẽ lựa chọn dựa nguyên tắc ban đầu.

IV.Ưu Hoá Bảng Xếp Hạng

Thứ hạng bảng xếp hạng và thứ hạng mỗi server sẽ tự động xếp dựa vào quy tắc mỗi bảng xếp hạng.

V.Ưu hoá Bảng Xếp Hạng Võ Thần

Sau khi hợp server, Danh Vọng là 0, tính Danh Vọng lại từ đầu, sau 1 tuần sẽ hiện võ thần mới.

VI. Ưu hoá Thông Thiên Tháp

Sau khi hợp server, Bảng xếp hạng vốn có sẽ bị xoá; số tầng cao nhất sẽ được giữ lại.

Ghi nhớ bảng xếp hạng tầng 1 và tầng 2 hợp lại riêng ra, nếu số tầng giống nhau thì dựa vào thời gian qua ải mà xếp hạng ).

VII. Ưu Hoá Quân Đoàn

Sau khi hợp server, thiết lặp lại mua hạn chế của Shop tích điểm Quân Đoàn.

Sau khi hợp server, tiến độ Bí Cảnh Quân Đoàn ngày hôm đó không thay đổi.

VIII. Ưu Hoá Quần Anh Chiến:

Sau khi hợp server thì dựa vào số sao mà xếp hạng, số sao giống nhau thì dựa vào thời gian xếp hạng.

IV: Ưu hoá Hải Vận, Trục Lộc Trung Nguyên, Viễn Chinh:

Sau khi kết thúc hợp server, tiến độ của chiếm lĩnh thành trì, hộ tống bảo thuyền, viễn chinh sẽ thiết lặp lại.
Số lần mỗi ngày của Hải Vận, Trục Lộc Trung Nguyên, Viễn Chinh sẽ thiết lập lại.

Hồi Đáo Tam Quốc

Tin tức liên quan