Công Bố Danh Sách Top Cấp Độ S17 – Hồi Đáo

Hồi Đáo Tam Quốc > Tổng kết SK > Công Bố Danh Sách Top Cấp Độ S17 – Hồi Đáo

Thân gửi chư vị Tướng Quân,

Trải qua chuỗi ngày phấn đấu tranh giành vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng Top Cấp Độ, cuối cùng Top 10 vị chủ nhân nhận giải thưởng Top Cấp Độ danh giá trong chuỗi sự kiện Cao Thủ Thí Luyện tại máy chủ S17 – Hồi Đáo

Sau đây, Hồi Đáo Tam Quốc xin công bố danh sách các chư vị Tướng Quân đang thống lĩnh vị trí xếp hạng Top Cấp Độ tại  máy chủ S17 – Hồi Đáo,

Danh sách Top Cấp Độ S17

 

Hạng Tên
1 S17.TyThanhThien
2 S17.TuyetNhi
3 S17.Bedep
4 S17.IemSoCool
5 S17.LietDiem
6 S17.Free
7 S17.minhthanh
8 S17.Nhoc
9 S17.abavinh
10 S17.oOoPHUCoOo

 

Phần Thưởng

TOP Thưởng
TOP 1 5*Tinh Lương Tướng Hồn Rương; 7 Cẩm Nang Hạp Tử(Cao Cấp); Bá Vương·Phù(bậc 1)
TOP 2 5*Ưu Tú Tướng Hồn Rương; 7 Cẩm Nang Hạp Tử(trung Cấp)
TOP 3 4*Ưu Tú Tướng Hồn Rương; 7 Cẩm Nang Hạp Tử(Sơ Cấp)
TOP 4-6 2*Ưu Tú Tướng Hồn Rương; 4Cẩm Nang Hạp Tử(Sơ Cấp)
TOP 7-10 Ưu Tú Tướng Hồn Rương; 2Cẩm Nang Hạp Tử(Sơ Cấp)

Phần thưởng sẽ được gửi đến Chư vị trong vòng 48h từ khi có Thông Báo trên Trang Chủ.

Hồi Đáo Tam Quốc

Tin tức liên quan