Công Bố Danh Sách Top Thần Dực S17

Hồi Đáo Tam Quốc > Tổng kết SK > Công Bố Danh Sách Top Thần Dực S17

Thân gửi chư vị Tướng Quân,

Trải qua chuỗi ngày phấn đấu tranh giành vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng Top Thần Dực, cuối cùng Top 20 vị chủ nhân nhận giải thưởng Top Thần Dực danh giá trong chuỗi sự kiện Cao Thủ Thí Luyện tại máy chủ S17.

Sau đây, Hồi Đáo Tam Quốc xin công bố danh sách các chư vị Tướng Quân đang thống lĩnh vị trí xếp hạng Top Thần Dực tại  máy chủ S17 – Hồi Đáo.

Danh Sách Top Thần Dực S17

 

Hạng Tên
1 S17.TyThanhThien
2 S17.TuyetNhi
3 S17.Bedep
4 S17.LietDiem
5 S17.Nhoc
6 S17.IemSoCool
7 S17.Chivas
8 S17.abavinh
9 S17.minhthanh
10 S17.Krad
11 S17.roro
12 S17.NgoThucVo
13 S17.Samurai
14 S17.XaMongTaRa
15 S17.Free
16 S17.CoTuVien
17 S17.TrangXinh
18 S17.BachHaiVan
19 S17.GodForest
20 S17.Ami’s

 

Phần Thưởng

TOP Thưởng
TOP 1 20 Thần Dực  Linh; 4*Thần Dực  Vũ; 5Cẩm Nang Hạp Tử(cao Cấp); Bá Vương·Chỉ(bậc 1)
TOP 2-3 15*Thần Dực  Linh; 3*Thần Dực  Vũ; 5*Cẩm Nang Hạp Tử(trung Cấp)
TOP 4-5 10*Thần Dực  Linh; 2*Thần Dực  Vũ; 3*Cẩm Nang Hạp Tử(trung Cấp)
TOP 6-10 5*Thần Dực  Linh; Thần Dực  Vũ; 2*Cẩm Nang Hạp Tử(sơ Cấp)
TOP 11-20 3*Thần Dực  Linh; Cẩm Nang Hạp Tử(sơ Cấp)

Phần thưởng sẽ được gửi đên Chư Vị trong 48H từ khi có thông báo trên Trang Chủ.

 

Hồi Đáo Tam Quốc

Tin tức liên quan