Công Bố Danh Sách Top Tọa Kỵ S14

Hồi Đáo Tam Quốc > Tổng kết SK > Công Bố Danh Sách Top Tọa Kỵ S14

Thân gửi chư vị Tướng Quân,

Trải qua chuỗi ngày phấn đấu tranh giành vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng Top Tọa Kỵ, cuối cùng Top 20 vị chủ nhân nhận giải thưởng Top Tọa Kỵ danh giá trong chuỗi sự kiện Cao Thủ Thí Luyện tại máy chủ S14.

Sau đây, Hồi Đáo Tam Quốc xin công bố danh sách các chư vị Tướng Quân đang thống lĩnh vị trí xếp hạng Top Tọa Kỵ tại  máy chủ S14 – Hồi Đáo.

Danh sách Top Tọa Kỵ S14

 

Hạng Tên
1 S14.Diễm
2 S14.QuyNghi
3 S14.Hoàngphu
4 S14.HanhThao
5 S14.Natalie
6 S14.maration
7 S14.Yolo
8 S14.Administrato
9 S14.Naix
10 S14.LưuTú
11 S14.XIII
12 S14.LêNa
13 S14.ThiênLang
14 S14.Divine
15 S14.TIEUDAO
16 S14.ITaChi
17 S14.Dương
18 S14.KAKA
19 S14.ToNgu
20 S14.TiHanDu

 

Phần Thưởng

TOP Thưởng
TOP 1 25 Ngự Linh Đan; 8*Cẩm Nang Hạp Tử(trung Cấp); 6*20 Vạn Ngân Lượng Tạp; Bá Vương·Giáp(bậc 1)
TOP 2-3 20*Ngự Linh Đan; 4*Cẩm Nang Hạp Tử(trung Cấp); 3*20 Vạn Ngân Lượng Tạp
TOP 4-5 15*Ngự Linh Đan; 2*Cẩm Nang Hạp Tử(trung Cấp); 20 Vạn Ngân Lượng Tạp
TOP 6-10 10*Ngự Linh Đan; 4*Cẩm Nang Hạp Tử(sơ Cấp); 10 Vạn Ngân Lượng Tạp
TOP 11-20 5*Ngự Linh Đan; 2*Cẩm Nang Hạp Tử(sơ Cấp); 5 Vạn Ngân Lượng Tạp

Phần thưởng sẽ được gửi đên Chư Vị trong 48H từ khi có thông báo trên Trang Chủ

 

Hồi Đáo Tam Quốc

Tin tức liên quan