Công Bố Danh Sách Top Tọa Kỵ S17

Hồi Đáo Tam Quốc > Tổng kết SK > Công Bố Danh Sách Top Tọa Kỵ S17

Thân gửi chư vị Tướng Quân,

Trải qua chuỗi ngày phấn đấu tranh giành vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng Top Tọa Kỵ, cuối cùng Top 20 vị chủ nhân nhận giải thưởng Top Tọa Kỵ danh giá trong chuỗi sự kiện Cao Thủ Thí Luyện tại máy chủ S17.

Sau đây, Hồi Đáo Tam Quốc xin công bố danh sách các chư vị Tướng Quân đang thống lĩnh vị trí xếp hạng Top Tọa Kỵ tại  máy chủ S17 – Hồi Đáo.

Danh sách Top Tọa Kỵ S17

 

Hạng Tên
1 S17.Bedep
2 S17.TyThanhThien
3 S17.TuyetNhi
4 S17.Samurai
5 S17.Nhoc
6 S17.Free
7 S17.IemSoCool
8 S17.abavinh
9 S17.Achilles
10 S17.maraka
11 S17.minhthanh
12 S17.oOoPHUCoOo
13 S17.Krad
14 S17.NgoThucVo
15 S17.Hunter
16 S17.Mr.Ljnk
17 S17.KiToan
18 S17.MyYen
19 S17.TatDuong
20 S17.LietDiem

 

Phần Thưởng

TOP Thưởng
TOP 1 25 Ngự Linh Đan; 8*Cẩm Nang Hạp Tử(trung Cấp); 6*20 Vạn Ngân Lượng Tạp; Bá Vương·Giáp(bậc 1)
TOP 2-3 20*Ngự Linh Đan; 4*Cẩm Nang Hạp Tử(trung Cấp); 3*20 Vạn Ngân Lượng Tạp
TOP 4-5 15*Ngự Linh Đan; 2*Cẩm Nang Hạp Tử(trung Cấp); 20 Vạn Ngân Lượng Tạp
TOP 6-10 10*Ngự Linh Đan; 4*Cẩm Nang Hạp Tử(sơ Cấp); 10 Vạn Ngân Lượng Tạp
TOP 11-20 5*Ngự Linh Đan; 2*Cẩm Nang Hạp Tử(sơ Cấp); 5 Vạn Ngân Lượng Tạp

Phần thưởng sẽ được gửi đên Chư Vị trong 48H từ khi có thông báo trên Trang Chủ

 

Hồi Đáo Tam Quốc

Tin tức liên quan